15 Şubat 2013 Cuma

3. DÜNYA SAVAŞI ÜZERİNE İSLAMİ GELECEK HABERLERİ


Makale hristiyan bakış açısıyla İslami kaynakları incelemektedir. 
http://ww-iii.tripod.com/russia.htm’dan tercümedir.

"Arap Prens Mars, Güneş, Venüs, Aslan,
Kilisenin egemenliği denizde boğulacak.
İrana doğru neredeyse bir milyona yakın insan,
Gerçek yılan Bizans ve Mısır’ı istila edecek.
~ Nostradamus Century V, Quatrain 25"

Nafi ibn Utbe dedi: “Peygamber dedi ki: “Sizler Arabistan’a hücum edeceksiniz. Allah size onun fethine izin verecek. Sonra İran’a hücum edeceksiniz, Allah onun fethine izin verecek. Sonra Roma’ya hücum edeceksiniz, Allah size onun fethine izin verecek. Sonra sizler Deccal’a hücum edeceksiniz, Allah size onun fethine izin verecek. (Müslim)

Kur’anda ve hadislerde ifade edilen gelecek haberleri üzerinde bir çalışma sonucu Nostradamus’un kehanetleriyle şaşırtıcı bir benzerlik taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber bakış açısı karşıt kampta yer aldıkları için farklıdır. İslami gelecek haberlerinin temel yapısı aynıdır. Örneğin Deccale karşı yapılan savaşta İsa’nın ikinci gelişinde İmam Mehdi tarafından yardım edilmesi ile kıyaslanabilir (Nostradamus’un belirttiği Fransız Papa ile aynı konumdadır). Savaştan sonra hüküm saati gelecektir. Konunun çatışma noktası bu insanların geldiğinde hangi tarafta yer alacakları konusundadır. Temel olarak Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında ( İslami metinlerde Romalılar olarak tanımlanır) bir savaş olacaktır. Bu gelecek haberlerin bir kısmı aşağıdadır. Onları okuyun ve kendi görüşünüzü oluşturun.

Kitap 37, Numara 4281: Muaz ibn Cebel’den nakil hadis:

Peygamber (selam üzerine olsun) dedi: Yesrib / Medine harap olduğunda Kudüs bayındır bir durumda olacak. Yesrib/Medine büyük savaş geldiğinde harap olacak. Büyük savaş Kostantinople / İstanbul’un fethi sırasında olacak ve İstanbulun fethinde de Deccal ortaya çıkacak. 

Yorumlar: Yesrib Medinedir. İslamın kutsal yerlerinden birisidir. Kostantinople modern Türkiyenin İstanbul şehridir. Antikrist- İsa karşıtı Deccal’ın İstanbul’un fethinden sonra dünyada ortaya çıkacağı söylenmiştir.    

Sizler Arap yarımadasını ele geçireceksiniz ve Allah onu size verecektir. Sonra İran’ı fethedeceksiniz ve Allah onu size verecektir. Sonra sizler Rum ülkesini ele geçireceksiniz ve Allah size onu verecektir. Sonra sizler Deccal’i yeneceksiniz ve Allah onu size verecektir.  Nafi, Cabir’e dedi ki: Ey Cabir, Bizler Deccal’ın Rum ülkesi (Roma) fethedilmeden ortaya çıkacağına inanmıyoruz. (Müslim)
  
Yorumlar: Bu gelecek haberi Nostradamus’un V.25 dörtlüğüne çarpıcı bir biçimde benzemektedir. Müslümanlar Arap yarımadasını istila edecekleri konusu muhtemeldir ki şimdiki batı yanlısı kıraliyet ailesine karşı bir darbeyi ifade etmektedir. Sonra onlar İran’ı ele geçirecekler. Bu da Arapların o sırada reformcu bir hükümetin olduğunu göstermektedir. Türkiyenin fethedilmesi ise az önce açıklandığı şekildedir. Sonra Roma’nın ele geçirilmesi de Nostradamus tarafından tanımlandığı şekilde olacaktır.

Peygamber dedi ki:  Hüküm saati Müslümanların en ileri sınırı Bula’da olmadıkça gelmeyecektir. Sonra dedi ki: “Ey Ali!” Ali dedi ki: “Anam babam sana feda olsun!” Peygamber dedi: “Sizler Romalılar ile savaşacaksınız. Sizden sonra Müslümanların en iyi halkı gelir ve onlarla savaşır. Hicaz halkı onlarla savaşmaya çıkacak. Allahtan başka hiç kimseden korkmayacaklar. Kostantinoplu/ İstanbulu tesbih ve tekbirler ile fethedecekler. Daha önce hiç görülmemiş miktarda ganimet alacaklar. Onları kalkanlarıyla ölçerek paylaşacaklar. Birisi gelecek ve diyecek: Deccal sizin ülkenizde ortaya çıkmıştır (Deccal sizin ülkenizi ele geçirmiştir.) Fakat o yalan söylemektedir. Kim ona önem veririse pişman olacak, ve kim ona önem vermezse pişman olacak. (İbn Mace)

Yorumlar: Burada da Romalılar /Hristiyanlarla bir savaş var ve İstanbul’un fethedilmesi önce tanımlandığı şekildedir. Türkiye bir NATO ülkesi olarak batı yanlısı bir hükümete sahiptir. Bu yüzden Türkiyeye saldırı sürpriz olmamalıdır. NATO’nun tüm ülkelerinin bu savaşa katıldığını ve NATO ülkelerinden her hangi birine yapılan saldırının tüm NATO ülkelerine yapılmış sayıldığını göstermektedir.

Kitap 37, Numara: 4282:  Muaz ibn Cebel tarafından rivayet edilmiştir:                                 

Peygamber (selam üzerine olsun) dedi: En büyük savaş, Costantinopl/İstanbul’un fethi ve Deccal’ın gelişi 7 ay içinde meydana gelecektir. (not)

(not): Bu hadiste belirtilen 7 ay Papanın Romadan kaçtıktan 200 gün sonra dönmesi ile uyumludur. 

Yorumlar:  Burada Kostantinople (İstanbul geçmişte Bizantium olarak da anılmıştır) Türkiyenin İstanbul şehrinin fethedilmesini Deccal’ın çıkışının izleyeceği ve bunların 7 ay içinde meydana geleceği anlatılmıştır.  


Kitap 37, Numara: 4285: Ebud Derda rivayet etmiştir:   

Peygamber dedi ki: Savaşta Müslümanların toplanma merkezi Şam şehri yakınındaki Guta’da olacak.   

Yorumlar: Burada Müslüman ordusunun büyük savaşta Suriyede Şam şehri yakınlarında toplanacağını haber veriyor.  Bu nokta İsrail ile muhtemel bir çatışma alanıdır ve savaşın bütün Orta Doğuya yayılacağını göstermektedir.

İstanbulun fethiyle sona eren Romalılarla savaştan sonra Deccal ortaya çıkar ve Meryem oğlu İsa Şamın doğusundaki beyaz minareye sabah namazı vaktinde gökten yeryüzüne iner. Bunu sahih hadislerde görmekteyiz.

Zü Muammer dedi: Peygamber dedi ki:  Sizler Romalılarla bir barış anlaşması yapacaksınız ve birlikte Roma ötesindeki bir düşmanı istila edeceksiniz. Sizler zafer kazanacaksınız ve çok ganimet alacaksınız. Sonra siz tepelik bir arazide kamp kuracaksınız. Romalılardan birisi kalkıp haçı kaldıracak ve “Zafer haçındır” diyecek. Onun üzerine bir Müslüman gelip onu öldürecek. O zaman Romalılar anlaşmayı bozacaklar ve bir savaş olacak. Size karşı yetmiş sancak asker toplayıp gelecekler. Her bir sancağın altında onbin asker olacak. (Ahmed, Ebu Davud, İbn Mace)

Yorumlar: Burada açıkça savaşın Romanın ötesinde olacağı belirtilmiştir. Yani Avrupanın ötesine yayılacak. İslam ordusu zafer kazanacak. Sonra bir barış anlaşması yapılacak. Muhtemelen Nostradamus’un VII.46 nolu dörtlükte bahsettiği Papa karşıtı kişi ile yapılacak. Fakat bu Papa karşıtı kimse kalkıştığı sırada öldürülecek. Barış anlaşması batı tarafından bozulacak. İşgalci Müslüman ordularına karşı bir savaş başlayacak. 80 ülkeden 800.000 asker İslam ordusuna karşı savaşacak. Savaşın sonucu burada belirtilmemiş.

Mustevrid el-Kureyşi Amr İbn-ül As ile otururken dedi: Ben Peygamberin şöyle dediğini işittim. “Hüküm günü Romalıların çoğunlukta olduğu bir vakitte gelecek. Amr ona sordu: Ne diyorsun? O dedi ki: Ben sana Peygamberden işittiğim sözleri tekrarlıyorum.  Amr dedi: Eğer böyle diyorsan elbette doğrudur. Çünkü onların dört güzel özelliği vardır. Onlar sıkıntılarla en iyi başa çıkanlardır. Felaketten sonra en hızlı toparlananlardır. Felaketten sonra hemen savaşa dönerler. Fakir, zayıf ve yetimlere yardımda en iyilerdir.Onların beşinci bir özelliği daha vardır ki çok iyidir: Onlar kendi yöneticilerinin kendilerine baskı uygulamasına izin vermezler.

Yorumlar: Burada, Romalıların (Hristiyanların) yeneceğini ve ondan sonra hüküm gününün geleceği örtülü bir biçimde anlatılmış.  

İmam Ahmed rivayet etti ki: Abdullah bir Amr bin El-As dedi: Bizler Allah resulünün etrafında hadis yazarken Allah resulüne soruldu: İki şehirden hangisi daha önce fethedilecek.  Kostantinopl’ mu yoksa Rumiye / Roma mı? O dedi ki: Herakliyus’un şehri daha önce fethedilecek. İstanbulu kastetti.  (El-Hakim, El-Müstedrek, 4 bölüm, sayfa 508)

Yorumlar: Burada İstanbulun daha önce fethedileceği ve bunu Romanın fethinin izleyeceği bahsedilmiştir.

Peygamber dedi: Sizler Romalılarla savaşacaksınız. Sizden sonra Hicaz’dan müminler onlarla savaşacak. Allah ancak onlara tespih ve tekbirlerle Kostantinopl ve Roma’nın fethini nasip edecektir. Şehirlerin tahkimatı düşecek ve misli görülmedik çok ganimet alacaklar. Öyleki kalkanlarıyla ölçerek paylaştıracaklar. Sonra birisi bağıracak: Ey Müslümanlar, Deccal ülkenizdedir ve ailelerinizin yanındadır. İnsanlar o zenginliği bırakacaklar. Ona önem veren de pişman olacak, önem vermeyen de pişman olacak. Kim bağırdı diye soracaklar. Fakat kimse bilemeyecek. İlya /Kudüs’e bir öncü gönderin diyecekler.  Eğer Deccal çıkmışsa onun yaptıklarından haber alırsınız. Eğer herşey yolunda ve normal ise onlar desin ki: Birisi sebepsiz olarak böyle bağırmış. Öyleyse bizde İlya’ya / Kudise dönelim. Eğer orada Deccalı bulursak onunla Allah bizim ve onun hakkında hüküm verinceye kadar savaşırız.   Eğer Deccalı bulamazsak ülkemize ve ailelerimize döneriz.

Yorumlar: Romanın ve muhtemelen Avrupanın düşmesinden sonra Müslüman ordusu arasında Deccalın kendi ülkelerinde ortaya çıktığına dair söylentiler yayılır

Ebu Hureyre dedi: Peygamber dedi ki: Romalılar A’meş (Amik ovası) yada Dabık’a kamp kurmadıkça saat gelmeyecektir. Medineden yeryüzünün en hayırlı kimselerinden oluşan bir ordu onları karşılamaya gelir. Onlar kendilerini saflar halinde düzenlerken Romalılar diyecek: Bizimle bizden esirler almış olanların arasında durmayın. Bırakın onlarla savaşalım. Müslümanlar diyecekki: Hayır, Allah için, biz sizlerin ve kardeşlerimizin ötesine çekilmeyeceğiz.  Sonra savaşa başlayacaklar. Onların üçte biri kaçacak. Allah onları asla bağışlamayacak. Üçte biri öldürülecek. Onlar Allah katında en değerli şehidler olacak. Üçte biri de bundan sonra asla sıkıntı görmeyecek olanlar ise galip gelecekler ve Kostantinopl / istanbulu fethedecekler. Onlar kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış ve ganimetleri paylaşıyorken Şeytan onlara Deccalın çıktığını ve ailelerin yanında onların yerlerini aldığını bağıracak. Hızla gelecekler fakat bunun doğru olmadığını görecekler. Suriyeye geldiklerinde Deccal ortaya çıkar. Savaş için hazırlık yaparken ve savaş için safları düzenlerken Meryem oğlu İsa inecek ve onlara namazda tabi olacak.  Allahın düşmanı olan Deccal onu gördüğü vakit tuzun su içinde çözüldüğü gibi çözülecek, fakat İsa Deccalı öldürecek. (Muslim)

 Yorumlar: Burada Hristiyan ordusu bir Müslüman ülke tarafından elegeçirilmiş olan bazı kimseleri kurtarmak isterken İslam Birliği ile çatışmaya girecek. Bu duruma Nostradamus’un III.78 nolu dörtlüğünde bahsediliyor. Burada doğulu güçler tarafından ele geçirilmiş olan bir kısım İngiliz ve Alman esirlerinden bahsediliyor. Türkiye muhtemelen NATO kuvvetlerinin tarafında olacak. Bundan sonra İstanbulun İslami güçler tarafından fethiyle sonuçlanacak olan bir savaş başlayacak. Daha sonra Deccal Suriyede cephede savaş için hazırlıklar sürerken ortaya çıkacak.  Deccal  Meryem oğlu İsa tarafından bu savaşta öldürülecek.

Ebu Said-el Hudri’den rivayet edilmiştir:  Peygamber (selam üzerine olsun) dedi: Mehdi benim neslimdendir. Geniş bir alın ve belirgin bir burnu vardır. O bir zamanlar baskı ve zulüm le doldurulmuş olan yeryüzünü eşitlik ve adalet ile dolduracaktır. Yedi yıl hüküm sürecektir.

Yorumlar: Burada bahsedilen Mehdi Nostradamus tarafından tarif edilen Papa’ya çok benzemektedir. Ancak karşı tarafta yer almaktadır.

Hazret-i Abbas rivayet ediyor ki: Resulullah (SAV) dedi ki: İslam uzaklara ve denizlerin ötesine yayılacaktır. Atlar cihad için kara ve denizleri geçecektir. Sonra bir zaman gelecekki, bir grup insan ortaya çıkacak ve Kuran okuyacaklardır. Onlar “Biz Kuranı okuyoruz ve bizden daha iyi Kuranı anlayan da yoktur” diye iddia edecekler. Kuran öğretisi üzerinde bizden daha yetkin kimse yoktur diyecekler. 

O zaman Resulullah (SAV) Sahabelere sordu: Onların bu iddialarında herhangi bir iyilik görüyor musunuz? Sahabe “hayır” cevabını verdi. Resulullah dedi: Fakat bu kibirli iddiacılar benim ümmetimden olacak ve onlar ateşin yakıtı olacaklar.  (Muhammed Ali İbn Zübeyr Ali’nin Kıyamet alametleri kitabından alıntılar.)

Yorumlar: Burada Müslümanlar arasında bir kısım kibirli iddia sahiplerinin savaş ateşini körükleyeceği ve Cihad hedefiyle kara ve denizleri geçecekleri ifade edilmektedir.

Bölüm 9, Kitap 88, numara 173: Abdullah’dan rivayet edilmiştir:   
Kevser havuzuna ilk önce ben geleceğim ve içinizden bazı kimseler bana katılacaklardır. Ben onlara bir avuç su vermek istediğimde onlar benden hızla uzaklaştırılacaklardır. Bunun üzerine diyeceğim: Ey Rabbim, bunlar benim arkadaşlarımdır. O vakit herşeye gücü yeten Allah diyecek: “Sen onların senden sonra neler yaptığını bilmezsin. Onlar senden sonra dinin içine yeni şeyler kattılar.”

Yorumlar: Peygamber burada Allahın onun ölümünden sonra onun dininin bazı kimseler tarafından eğilip büküleceğini haber verdiğini söylüyor.

Bölüm 9, Kitap 88, Numara 181:  Zeynep binti Cahçş tarafından rivayet edilmiştir.

Peygamber yatağından kızarmış bir yüzle kalktı ve dedi ki: Allahtan başka hiçbir şeye ibadet edilmeye hakkı yoktur. Onlara yaklaşan büyük şerden dolayı vay Arapların haline. Bugün Yecüc ve Mecüc’ün duvarından büyük bir delik açıldı. Aramızda doğru insanlar varken biz helak edilir miyiz diye soruldu. Peygamber dedi ki: eğer kötülük çoğalırsa…

Yorumlar: Burada Peygamber kötülük çoğaldığı zaman sözüyle Arapların aralarında doğru insanlar olsa bile yıkıma uğrayacaklarını haber veriyor.


İSLAMİ METİNLERE GÖRE 3. DÜNYA SAVAŞININ ZAMANLAMASI
 
Hadislerin birinde denilmiştir ki: Deccalın, İmam Mehdi ve İsanın ikinci gelişinin yakın işaretleri İslamın kutsal ayı olan Ramazanda hem güneş hem de ay tutulması olacaktır. Deccal ile savaş bu durum gerçekleşmesini izleyen yılda olacaktır.

Yalnızca 2005 yılındaki tutulmalar, her iki tutulmalar da Orta doğudan ve  Arap dünyası tarafından görülebilecektir. 

Hadis, Deccalın tutulmaları izleyen yılda ortaya çıkacağını söylediğinden Nostradamus’un X. 74 numaralı dörtlüğünde belirttiği savaşın zamanının 2006 yılı sonu veya 2007 olduğu sonucuna varabiliriz.

Nostradamus da Henry II’ye Mektup’ta İsa karşıtı Deccalın zamanını ve yerinin ipuçlarını bir güneş tutulmasından bahsederek veriyor.

O zaman İsa karşıtı Deccalın büyük imparatorluğu bir zamanlar Attila’nın imparatorluğunun olduğu yerden başlayacak. Ve yeni Xerxes muazzam  sayısız miktarda (askerle) inecek. Kutsal ruhun gelmesi için, 48. Dereceyi izleyerek, bir hicret yapacak, Hristiyan kilisesinin aşağılanmasının önüne geçmek için, ve onun egemenliği bir zaman için ve zamanın sonuna kadar sürecek.

Bu dünyanın yaratılmasından bu yana ilk defa meydana gelen karanlık ve kasvetli bir tutulmadan önce olacaktır.

Ekim ayında büyük değişimler olacak. Birisi dünyanın çekim gücünün kendi doğal hareketini kaybettiği ve sürekli bir karanlık uçuruma yuvarlandığı hissine kapılacak.

Birinci satır İsa karşıtı Deccalın imparatorluğunun başladığı yeri tarif ediyor. İkinci satır ise: bir güneş tutulmasını tarif ediyor. Bunu Deccalın çıkışı izleyecektir. Ayrıca bu tutulmanın ekim ayında olacağını belirtiyor. Bu tanımlama islami metinlerin vardığı -güneş tutulmasının Ekim ayında meydana geleceği ve izleyen yıl Deccalın ortaya çıkacağı yönündeki- sonuçlarla uyum halindedir.

Güneş tutulması 3 Ekim 2005 yılında olacak ve hem Fransadan hem de Suudi Arabistandan izlenebilecektir.

2005 yılından sonraki ekim ayında izlenebilecek diğer güneş tutulmaları ise:

23.10.2014 (kısmi) Visible from North and South Americas
25.10.2022 (kısmi)  Visible from France and Saudi Arabia
14.10.2023 (halka biçimli) kuzey ve güney Amerikadan görülecek.
02.10.2024 (halka biçimli) Güney Amerikadan.
25.10.2041 (halka biçimli) Avustralya ve Pasifikten
14.10.2042 (halka biçimli) Avustralya ve güneydoğu asya
03.10.2043 (halka biçimli) Avustralya ve Antarktikadan
04.10.2051 (kısmi) Visible Antarktika ve Pasifik
24.10.2060 (halka biçimli) Afrikadan )

2006-2060 yılları arasındaki Ekim ayında görülebilecek güneş tutulmalarından yalnızca biri 25 Ekim 2022 de olacaktır. Kısmi bir güneş tutulması olacaktır. Hem Fransa hem de Suudi Arabistan’dan görülebilecektir. Her ne kadar kısmi güneş tutulması Fransada şafakta ve Suudi Arabistanda gün ortasında olacaksa da alaca karanlık olacaktır. Üstelik bu Ramazan ayında olmayacak. 8.11.2022 tarihinde olacak olan en yakın ay tutulması ise Fransa ve Suudi Arabistandan yada Avrupa ve Batı Asyadan görülemeyecektir. Bu yüzden 25.10.2022 tarihindeki güneş tutulması Nostradamus ve İslami metinlerde verilen kriterlere uymamaktadır.

Gelecek 60 yıl içinde 3 Ekim 2005 teki güneş tutulması hem Nostradamus hem de İslami metinlerden çıkarılan gelecek haberlerine uygun düşmektedir.

Bu nedenle hem Nostradamus, hem de İslami gelecek haberlerinin 3 Ekim 2005 yılındaki güneş tutulmasından bahsettiği sonucuna varılabilir. Bu tarih önemli bir kilometre taşı olarak Deccalın  2006-7 yıllarında ortaya çıkacağını ve ondan sonraki savaşın sinyallerini veriyor.

Üçüncü dünya savaşının başka bir ipucu ise Nostradamus bir dörtlüğünden elde edilebilir. Bu da islami metinlerin haber verdiği Arap Prensi Süfyani Urve’ye uygun gelmektedir. Süfyani Urve İmam Mehdinin gelmesinden önce ortaya çıkacak ve Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan ve Suriye üzerinde hüküm sürecektir. İranı yenecek ve Romaya saldırırken bir Hristiyan gruba karşı başka bir Hristiyan grup ile işbirliği yapacaktır.

Bu kehanetlerin ayrıntıları Rusyanın Avrupayı istilası ve İslami metinler bölümlerinde tartışılmıştır.
Dörtlük şöyledir:

Arap Prensi Mars, Güneş, Venüs ve Aslan
Kilisenin egemenliği denizde pes edecek.
İrana doğru neredeyse bir milyon insan
Gerçek yılan Bizans ve Mısırı istila edecek ~ Nostradamus, V.25

Nostradamusun bu kehanetleri yazdığı şehre yakın görüldüğü biçimde Mars, Güneş ve Venüsün ne zaman Aslan burcunda olduğunu bulmalıyız. Marsilyada  Aix-en-Provence de yazdığına göre 28.8.2006 yılında belirtilen pozisyon meydana gelecektir.

28.8.2006 yılında Mars, Güneş ve Venüs Aslan burcunda olacaktır. Bu tarih Arap Prensi Urve’nin ortaya çıktığı zaman olabilir. Yada İtalya yapılacak saldırının başlangıcı olabilir. Bu zamanlama Deccalın çıkmasının ve 3. Dünya savaşının başlamasının zamanına da uygun düşüyor. 

7 yorum:

 1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 2. V.25

  Mars, Venüs ve Güneş aslan burcunda: ‘Arab reîsine
  Sonunda Hristiyan dünyâsı denizde teslîm olacak.
  Îrân’dan 1.000.000 insên yürüyecek.
  Nîl ve İstanbul’a çöreklenmiş yılan girecek.

   ÇÖZÜM

  Mars, Venüs ve Güneş aslan : 29 temmuz – 18 ağustos 2019; 16-23 ağustos 2030; …
  ‘Arab reîsi : İmâm Mehdî Resûl başbakan Muhammed‘Alî Fâtih Erbakan
  Nîl (Egypte) : (Yûsüf, Fir‘avn, Mûsê) TC
  İstanbul : 11-31 ağustos 2019 meteor yiyen FRdan kansız tekrâr fethi


  Bu 4lük İstanbul’un tekrar fethini anlatıyor.

  http://findyourfate.com/astrology/ephemeris/ephemeris.html

  Bu linkten ileriye doğru tarandığında

  29 temmuz – 18 ağustos 2019
  16-23 ağustos 2030

  Tarihleri çıkar ki 2030 kronolojik akışa aykırı çok geç. 2019 ise tam uygun olan tarihtir. Bu jülien tarih Gregorien’e de çevrildiğinde 11-31 ağustos 2019 tarihi çıkar ki bu tarih İstanbul ve TR’nin meteor yiyen AB7 FR’dan kansız tekrar fethini anlatır.

  YanıtlaSil
 3. çinlilerin yılan ayına dikkat etmek lazımdır.

  YanıtlaSil
 4. (Amik ovası) yada Dabık’a kamp kurmadıkça saat gelmeyecektir. adım adım.

  YanıtlaSil
 5. Sizler Arap yarımadasını ele geçireceksiniz ve Allah onu size verecektir. Sonra İran’ı fethedeceksiniz ve Allah onu size verecektir. Sonra sizler Rum ülkesini ele geçireceksiniz ve Allah size onu verecektir. Sonra sizler Deccal’i yeneceksiniz ve Allah onu size verecektir. inşaallah buralarda hak hakkaniye. ve barış olacak.

  YanıtlaSil
 6. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 7. DINIMIZE GORE FALA FALCIYA FAL OKLARINA GAYBI BILMEDIGI HALDE BILDIKLERINE INANMAK NOSTURADALMOS GIBI KAHINLERE INANMAK MUSLUMANI DINDEN CIKARIR LUTFEN BU SITELERE HIRISTIYAN BIRI OLAN NOSTURADALMOSU GUNDEME GETIRMEYIN BIR KISI BILE INANSA ONUN GUNAHI SEBEP OLANA YETERDE ARTAR BILE NOSTURADALMUS MUHYINI ARABI HZ ZAMANINDA YASAMIS ONUN ESERLERINDEN CALMIS BAZI KAHANETLERI TUTABILIR BUNU DAHI ONUN BILDIGINE INANIRSANIZ IMANINIZ TEHLIKEYE GIRER BU KONULARI EN YAKINIZDAKI HOCALARA VEYA MUFTULUKLERE SORARSANIZ SIZIN ICIN DAHA IYI OLUR KANAATINDEYIM

  YanıtlaSil