15 Şubat 2013 Cuma

ABDULLAH GÜRBÜZ BABA HAZRETLERİ

Abdullah Baba hazretleri sohbetlerinde, ki kendisi 2004'te vefat etmiştir, ortadoğunun (Mısırın, Libyanın, Suriyenin vs.) karışacağını, bu karışıklıktan sonra Mehdi Resul'ün çıkacağını defaatle anlatmışlardır. Günümüze bakınca bu "karışıklığın" bugün gerçekleştiği görülmektedir.
O size ansızın gelecektir (Kıyametin aniden meydana geleceği gibi Mehdi As. da aniden zuhur edecektir.)

* "Şu anda Mehdi Ali Resul, henüz kendisinin Mehdi As. olduğunu ve maneviyattaki derecesini bilmiyor." (Demek ki Abdullah babaya göre Mehdi As. dünyada... Abdullah Baba Hz.lerinin ahirete irtihal -vefat- tarihleri 2004'tür...)
Peygamber Efendimiz (sav) hadis-i şeriflerinde, “Beni Asfar zuhur etmeyince Mehdi çıkmaz” buyurmuştur. Şu anda Mehdi Âli Resul henüz kendisinin Mehdi Ali Resul olduğunu ve maneviyattaki derecesini bilmiyor.
Mehdi Ali Resul hâlâ tahsiline devam etmektedir. Üstadımız bir defasında: Evladım insanlara Mehdi şu desem, kimse inanmaz. Hatta “Âlim” diye bilinen pek çok insan ona karşı gelecek muhalefet edecek, buyurmuşlardır.

* "İnsanlara Mehdi As şu şahıs desem, kimse inanmaz. Hatta 'Alim' diye bilinen pek çok insan ona karşı gelecek muhalefet edecek.. 'Allah’ın Kitabını kendilerine göre yorumlayarak, O’na delil olarak gösterecekler. O’na karşı Kur'an üzerinde savaşacaklar'..."
Rasulullah (sav) Mehdi Âli Resul için “Halifetullahtır” (Allah’ın Halifesidir) buyurmuştur (Ramuz el-Ehadis s.48/1). Ancak Mehdi Ali Resul zuhur ettiğinde âlimlerin oybirliği ile halifeliğe seçilecektir. Bundan sonra da biatleri kabul edecektir.
* "Biatler Mehdi Ali Resul kendisi istemediği halde yapılacaktır. Bu da bize gösteriyor ki Mehdi Ali Resul kendisini hiçbir zaman mehdi olarak ilan etmeyecektir. İnsanların gelip 'alametler sende bulunuyor' demelerine rağmen o yine de bu görevi kabul etmeyecektir. Çünkü bu görev pek ağır sorumluluk istemektedir..."
İmam-ı Cafer-i Sadık Hz.leri de bu konu ile ilgili şöyle buyurmuştur; “Doğrusu Kaim’imiz kıyam ettiğinde, Rasulullah’ın cahiliyet dönemindeki halktan gördüğü muamelelerden daha şiddetlisi ile karşılaşacaktır.
— Bu nasıl olacak diye sorulduğunda, şöyle buyurmuştur.
— Rasulullah geldiğinde halk taşlara, kaya parçalarına ve tahta parçalarına tapıyordu. Ama Kaim’imiz kıyam ettiğinde halk Allah’ın Kitabını kendilerine göre yorumlayarak, O’na delil olarak gösterecekler. O’na karşı Kuran üzerinde savaşacaklar.

Not: çelişki var. Hem alimler ona karşı çıkarlar deniyor, hem de alimlerin oybirliğiyle seçilir diyor.

* "Hz. Mehdi uzun bir dönemden sonra Mekke’de Kabe’nin kenarında zuhur edecektir. Peygamber Efendimizin (sav) bayrağı, kılıcı, sancağı ve gömleği ondadır. Melekler vasıtasıyla O’na yardım edilecek, İslam düşmanlarını öldürecek ve zalimlerden intikam alacaktır. Mehdi Ali Resul ilk biatleri Hacer-ül Esved ile Kabe arasında kabul edecektir. O’na ilk biat edenler O’nun ashabı olacaktır. Sayıları 313'tür. Bedir Ehli’nin sayısı kadar... 50'si kadındır. Ashabının isimleri ve sayıları belirlenerek kendisine emanet edilmiştir. Allah onları bir Cuma gecesi Mekke’ye toplayacak. O cumanın sabahı hepsi Mescid-ül Haram’da bir araya gelecekler. ...  Onlar necip kişilerden, hakimlerden, yönetici ve din bilginlerinden oluşur."

* "İlk biatleşmenin ardından Mehdi Ali Resul Şam’a (Dımaşk'a) gelecektir. İsa As.ın zuhuru da Şam’da olacak.  "İsa As.'ın İslam’ın dünyaya hakimiyetinde çok büyük katkıları olacak. Pek çok mucize gösterecek.

* "Önce Mehdi Ali Resul’ün en büyük mücadelesi Deccal ile olacak. Deccal de şu anda hayattadır ve İsrail vatandaşıdır. O da kendine göre çeşitli istihraçlar (sihir) gösterecek, pek çok insan ona tabi olacak. (Yahudiler ve en çok da kadınlar ona inanacak) Ona yardım edecekler. 

Ülkemizde deprem olacak, birçok il hasar görecek, İzmir yerle bir olacak.
 
İsrail Suriye’yi almadıkça Mehdi çıkmayacak. 
Suriye'ye vuracaklar, Suriye Türkiye'ye kaçacak. Ondan sonra Türkiye'ye vuracaklar. İsrail Hatay’dan vuracak. Orada bulunan Amik Ovası kan gölüne dönecek. Medine İsrail tarafından vurulacak. Filistin ve Lübnan da çok zayiat verilecek.

"Türkler önce Yahudi’den tarafa olacaklar sonra Yahudiler tarafından Müslümanlar tarafına geçecekler. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlar; 'Biz de Yahudi’yi ülkemizden çıkaralım' deyip orada toplanacaklar. Tam bu esnada Yunan Türkiye’yi vuracak. Hatta Boğaz köprülerini ve Marmara'daki büyük sanayi tesislerini hep vuracaklar. Amik Ovasında savaşmaya gelen Türklerden bazıları; Aman İstanbul’u vurmuşlar. İstanbul elden gidiyor. Eyvah! Malımız mülkümüz elden gidiyor deyip savaşı terk edecek. Bir kısım ise kalıp Yahudileri yok etmek için savaşacaklar. Afganistan’dan siyah bayraklılar gelip Mehdi As'a yardım edecekler."

Savaşta Türkler yenilecekler onları Asyalılar kurtaracak. Türkiye ve Rusya üç gün işgal edilecek. 

* "Türki devletlerden de Mehdi’ye asker gelecek. İstanbul Mehdi Ali Resul tarafından yeniden fethedilecek. Mehdi Ali Resul döneminde İslam’ın başkenti Konya olacak. Bütün mezhep ve tarikatları bir çatı altında toplayacak..."

* "Mehdi As.'ın komutanları başka yerlerden olacak. Yalnız Konya’dan değil, ancak Mehdi Ali Resule yardım etmek için tüm komutanları Konya’da toplanacaklar..."

Konya İslam’ın başkenti olacakmış, deyince. Abdullah Baba Hz.leri cevaben şöyle buyururlar:
— Evladım komutanlar başka yerlerden olacak. Yalnız Konya’dan değil, ancak Mehdi Âli Resule yardım etmek için tüm komutanlar Konya’da toplanacaklar.
 
Mehdi Ali Resul’ün en büyük mücadelesi küfrün başı olan fitnenin en büyüğü, Deccal ile olacak. Deccal de şu anda hayattadır ve İsrail vatandaşıdır. O da, kendine göre çeşitli istihraçlar (sihir) gösterecek, pek çok insan ona tabi olacak. 

Mehdi Resule de Merih yıldızındaki cinliler yardım edecek. Merih yıldızında suret halinde gözüken cinler var, insan suretinde inip yardım edecekler. Hatta Mehdi Resul gelmeden önce Amerika Merih yıldızına uzay aracı ile gidecek. Orada bulunan cin taifesinin UFO olarak bilinen kendilerine göre araçları var. Merih yıldızındakiler cin taifesidir. Amerika onların binitlerini vuracak, ama içindekiler latif oldukları için kaybolacaklar. Orada işleri çok zor olacak.

Mescidi aksanın altı boşaltılıyor orayı da patlatacaklar. Ancak orayı cin ve ifrit taifesi yaptı. Onlar orayı koruyacaklar patlayan bombalar, ancak kendilerine zarar verecek.

Savaş anında bir füze düşeceği zaman Allah’ın izni ile dur diyecekler, tekrar geri yerine gönderecekler. “Barut su olacak”tan kasıt o dönemdeki en ileri teknik savaş aletleri hiçbir varlık göstermeyecek anlamında kullanılmıştır. 


* "Deccal’ın kellesini Topkapı sarayında bulunan Davud As.'ın kılıcı ile Mehdi Ali Resul kesecek. Zira o kılıcı Davud (as) kendisi elleri ile yapmıştır. Ve kılıcın üzerinde İbranice “bu kılıç ile Davud, Callut’tun kellesini kesmiş Mehdi de Deccal’ın kellesini kesecek” yazılıdır. Deccal yeryüzünden kalktıktan sonra, İslam bütün dünyaya hâkim olacak. Asr-ı Saadet dönemi gibi bir yaşantı başlayacak .
 
Mehdi Ali Resul zamanında ilim çok ilerleyecek, yıldızlar arası seyahat olacak, araba ve taşıtlar havada uçacak aynı Süleyman (as)’ın koltuğu ile havada gittiği gibi.Yecüc ve Mecüc denilen kavim Çinlilerdir, çok büyük bela olacaklar.

Yecüc ve Mecüc denilen kavim Çinlilerdir, çok büyük bela olacaklar.

Dünyada az bir kafir kalacak ve tüm dünyaya Müslümanlar hakim olacak. ABD, Müslüman olacak birçok Avrupa ülkesi Müslüman olacak. Avrupa  İslam’a hamile, Türkiye ise Avrupa’ya. İslam’ın gür sedası Avrupa’dan gelecek. Özellikle Almanya ve Hollanda Allah’tan bir mani olmaz ise kesin Müslüman olacak. Avrupa da ki kiliseler zamanı geldiğinde hep cami olacak. 

Bir rivayette yedi yıl sürecek olan bu devirin son zamanlarında yine bozulmalar ve yanlışlar başlayacak...
22 yorum:

 1. HZ MEHDİ A.S MPL TV VE NUR TV DEN İZLEYEBİLİRSİNİZ

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ey müslümanlar, MPL TV, NUR TV ve Iskender Evrenesoglu gibi münafıklardan yilandan kaçar gibi kaçmak lazım

   Sil
  2. • 60 Yalancının Çıkışı

   5.3--- Her birisi kendinin tek ma‘bûd olan Allâh'tan resûl olarak gönderildiğini iddi‘â´ eden 60 yalancının çıkması.

    ÇÖZÜM

   resûl : Hz İmâm seyyid Muhammed Mehdî-i muntazar Resûl (‘As)
   60 yalancı : İskender Evrenesoğlu, ‘Ömer Öngüt, Dursun Güneş, ‘Adnân Oktar …

   Sil
  3. • 60 Yalancının Çıkışı

   5.3--- Her birisi kendinin tek ma‘bûd olan Allâh'tan resûl olarak gönderildiğini iddi‘â´ eden 60 yalancının çıkması.

    ÇÖZÜM

   resûl : Hz İmâm seyyid Muhammed Mehdî-i muntazar Resûl (‘As)
   60 yalancı : İskender Evrenesoğlu, ‘Ömer Öngüt, Dursun Güneş, ‘Adnân Oktar …

   Sil
  4. Nur TV deki evreneoğlu denen sapık münafıkmı Mehdi hadi oradan zındık.

   Sil
 2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 3. Ya bide sunlari ciddiye alip yorum yaziyorsunuz ya ben size ne diyim? Allah islah etsin.

  YanıtlaSil
 4. Avrupa İslam’a hamile, Türkiye ise Avrupa’ya. bu söz Bediüzzaman Said Nursi ye ait

  Avrupa da ki kiliseler zamanı geldiğinde hep cami olacak. demişşiniz eger araştırırsanız avrupadaki kiliseler satın alınıp cami olarak kullanılmaya başlandı sadece ezanlar dışardan okunmuyor

  Mehdi Ali Resul’ün en büyük mücadelesi küfrün başı olan fitnenin en büyüğü, Deccal ile olacak. Deccal de şu anda hayattadır ve İsrail vatandaşıdır. O da, kendine göre çeşitli istihraçlar (sihir) gösterecek, pek çok insan ona tabi olacak. demiişşiniz İSTANBULDA halk ekmege büyü yapıldıgını biliyormuydunuz ?

  YanıtlaSil
 5. Abdullah gürbüz hocayı yanımayanlar youtube'dan araştırsınlar nasıl büyük bir zat olduğunu göreceklerdir vefatından önce söyledikleri bir bir çıkmıştır Allah sonumuzu hayır etsin ama zor günler kısa zamanda bizleri bekliyor

  YanıtlaSil
 6. Ben de Rahmetli Abdullah Babanın imam hatiplilerin en zor zamanında merak etmeyin yakında Türkiye değişecek Hafızları İlahiyat ve imam hatip kökenlileri bir bir atayacaklar dediğini duydum.

  YanıtlaSil
 7. Kısa süre sonra da atanmayan arkadaşım kalmamıştı. Bu kadar hızlı bir değişimi hiç ummuyorduk ama oldu. Ledün ilmi ile mübarek bildirilenleri anlatırdı.

  YanıtlaSil
 8. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, insanlık için yazılmış olan senaryoyu oynamak zorundalar. Dikkat ederseniz, gelecek ile ilgili anlatılan herşey çok detaylı ve olmuş bir olay için anlatılıyor gibi ifade ediliyor. Bu bütün din ve ilim sahibi insanlar için böyle. İnanın ki bunda, anlaşılması gereken ve bilinmesi istenen bir sır vardır. Hz. Muhammed (S.A) Efendimizin bir hadisinde "Uyuduğunuz gibi öleceksiniz; uyandığnıız gibi dirileceksiniz" kelamı çok önemlidir. Bütün olmuş veya olacak olaylar esas uyanışımı içindir. Tiyatrodaki oyuncu olmak kolay, ama setirci olup bütünü özümsemek zor. Bence yapmamız gereken, asıl uyanışımıza hazırlanmak.

  YanıtlaSil
 9. Bunların içinden birkaçı oldu Suriyeyi vurdular. Suriye Türkiyeye kaçtı. Şimdi de IRAK Türkiyeye kaçıyor bundan bahsedilmemiş. Bir de Suriyenin kaçacağını nasıl bilmiş.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kardeşim türkiyeyi vuracaklar demesi darbe gecesi olanlar olmasın ordada f16 larla ve helikopterlerle azınsanmayacak kadar bir saldırı oldu

   Sil
 10. Rabbim bizleri Mehdi Âli Resulün askeri eylesin.

  YanıtlaSil
 11. Ya şimdi insanın ağzına bi laf geliyorda hadi neyse. Adam rusyadan girmiş konyadan çıkmış köprüler vurulacakmış bilmem ne. Kıçınızıda yırtsanız ne bu yüzyılda nede sonraki dört beş yüzyılda boşuna mehdi beklemeyin. Teknoloji denen melanet kaybolmadan amerika kıtası toptan yok olmadan mehdi beklemeyin. Mehdi hadislerinde kılıçtan attan bahsediliyor. Kılıç dendiyse kılıçtır tüfek tank füze olamaz , at dendiyse attır , tank uçak araba olamaz. Bütün bunlarda ancak teknoloji kaybolursa tekrar kullanılmaya başlanabilir. At ve kılıç teşbih falan demeyin , saidi nursinin düştüğü duruma düşmeyin. Yok gürbüz baba şöyle dedi yok adnan oktar böyle dedi bilmem ne. Muhyiddini arabinin bile yanıldığı mehdi hakkında tarih verme meselesinde bunlaramı güveneceğiz.

  YanıtlaSil