15 Şubat 2013 Cuma

GELECEK NASIL OLACAK /İSMAİL TUTANBirikimli ve milli gayretli kardeşim İsmail Tutan Bey, Üniversitede tarih hocası bir dostunun verdiği, mürşidi kâmil ve ilmiyle amil bir Zatın H. 1312 senesindeki sohbetinde; yüzlerce yıl sonrasına ait teknolojik gelişmeleri keşfen bilip haber verdiği önemli müjde ve işaretleri, Osmanlıca aslından biraz sadeleştirip okurlarımıza arz ediyoruz.
9: “Küre-i Arzın ekşafıyla (keşfedilen her yeriyle ve sırlı derinlikleriyle) muhabere edildiği (iletişim gerçekleştiği) gibi; bazı şuaat (ışınlar ve sinyaller) vasıtasıyla Merih, Zuhal ve Utarit gibi seyyarat-ı saireyle (diğer gezegenlerle) de muhabere edilecek (oranın sakinleriyle iletişime geçilecek)tir.”
55: Telsiz ve telgraf gibi (tellere ve aletlere ihtiyaç kalmadan) pek uzak mahallere dahi, bila vasıta (araçsız) sedayı (sesleri ve sözleri) nakledecek (iletişim) aletleri icat edilecek; bununla herkes yan yanaymış gibi (görüntülü) konuşup sohbet edecek; bu aletin (cep telefonları ve internet bağlantılarının) sayesinde ittifak ve ittihadı düvel (devletlerin ticari, siyasi ve kültürel yönden yardımlaşıp dayanışmaları hususunda) çok tesirli faydası görülecektir.”
30: “Sevahilde (sahil ve deniz kıyısı ülkelerde) bir alet yapılacak ki, tazyiki hava vasıtasıyla (havada oluşturulacak küçük karadelikler misali güçlü dalga akıntıları ve elektromanyetik alanlarla) iki saatlik uzak mesafelerden geçen gemileri (ve havadaki büyük mermileri) bile, şiddetli fırtınaya tutulmuş gibi bir hal içinde gark ve nabedid edecektir (suda boğulup batmasına ve ortadan kaybolmasına sebebiyet verecektir).
37: “Kur’an-ı Kerim camiyi ülum ve funun olduğu (bütün ilimlerin ve müspet bilimlerin temel şifrelerini özünde barındırdığı halde, maalesef Müslümanlar bunlardan gafil, cahil ve gayretsiz bulunduğundan izzet ve hâkimiyetleri kaybolup) zayi olacağından (ardından gelecek bir kutlu dönem sayesinde) İslamlar Dinlerinde kuvvet buldukça bunları (yeni teknoloji harikalarını) birer birer Kur’an’dan istihrac edip (çıkarmak suretiyle Müslümanlar yeniden yükselişe geçeceklerdir).
Hatta ba’del keşif (bu keşif ve icatlardan sonra), daha önce Müslümanların Kur’an-ı Kerimdeki bu “ta’zime”den (ehli imana ikram ve işaret edilen çok kıymetli ve hürmetli ilimlerden) nasıl olup ta bir şey anlayamadıklarına taaccüp (hayret) edeceklerdir.”
39: “(Öyle) Bir vakit (gelecek ki) makineler (cereyan) tazyiki ve hava kuvveti (güneş enerjisi) ile işleyecek ve artık ateşe, kömüre (ve petrole) ihtiyaç kalmayacaktır.”
40: “Vapurlar da bir başka şekle sokulacak, (ateşsiz ve dumansız nükleer güçle çalışacak) daha sonraları ise (çok daha süratli ve emniyetli taşıma araçları çıkarılacağından bunlara ihtiyaç kalmayıp) büsbütün ortadan kalkacaktır. Öyle ki zırhlı araçlar ve tanklar da artık hiçbir işe yaramayacak, başka türlü harp vasıtaları çıkarılacaktır. Hatta Müslümanların icat ettikleri acaip zırhlılar (görünmez ve etkilenmez araçlar)la havada ve deryada harp ve cidal ettiklerine, herkes şaşırıp kalacaktır.”
49: “Bir zaman gelecek ki, o dönemin adamları, eskiden döşenen şimendifer (tren) raylarını sökerek; “bakınız eski zaman insanları ne kadar bilinçsiz ve çaresiz imişler ki, karada kemali süratle (en hızlı şekilde) yürümek için, tutup yerlere böyle demir yollar döşeyip bunların üzerindeki kaba arabalarla yolculuk ederlermiş” diyecekler. (Çünkü kendileri Hz. Süleyman A.S. devrindeki gibi, insan ve eşyanın süratle ve ışınlama suretiyle nakledileceği günlere erişecekler)
60: “Büyük şehirlerdeki kaşane-i aliye (yüksek apartmanlar) ceviz cesametinde (küçük top büyüklüğünde) yapılacak mevat-i nariye (ölüm ateşleri veya ateş kusan cansız gülleler) ile berhava edilerek (yıkılıp gidecek)tir.”
31: Rusya’nın garbi cenubi cihetinde (Güneybatı bölümündeki ülkelerden başlayacak) manevi tüfek şeklinde (birbirini) dinamitleyen (bir isyan) ateşi, hemen hemen (Sovyetlerin) üstünde patlamak üzeredir. Rusya 17 parçaya bölünecektir.”
66: “Asyalılar ve Afrikalılar (Müslümanlardan öğrenip) icad ettikleri aleti mahsusa (çok özel araçlar) sayesinde; göklerde uçacaklar, yerin altında yürüyüp dolaşacaklar, hatta postalarını (nakledilecek eşyalarını) yeraltından ve süratle taşıyacaklardır.”
71: “Müslümanlar arasında la-yetezelzel (asla sarsılmaz ve yıkılmaz) bir ittifak ve ittihat (birlik ve beraberlik) hâsıl olacak ve günden güne daima terakki ve teali ederek (gelişip yükselerek İslam birliğini kurup, Hak ve adaletin hâkimiyetini sağlayacaklardır.)”
63: “H. 1431 (miladi 2010) senesi ve sonrası, Hıristiyan ve müşrikinin, mebde-i hüsranı (perişanlık ve helakinin başlangıcı) olacak (zulüm ve küfür saltanatları başlarına yıkılacaktır).

3 yorum:

  1. inşallah yarabbi inşallah bizede nasip eyle inşallah.

    YanıtlaSil
  2. Sevgili Admin, bu yaziyi yazan kisinin kaynagi nedir acaba? Cunku bende bunlarin cogunun olacagini goruntu olarak gordum. Bu konuda konusmak isterdim.

    YanıtlaSil
  3. H. 1312 yüzlerce yıl öncesi değildir, 19. yy sonudur. Buna benzer şeyleri o yüzyılda yaşamış Jules Verne romanlarında anlatmıştır. İnanmayın bunlara. Çalışın, çalışın, çalışın...

    YanıtlaSil