15 Şubat 2013 Cuma

TÜRKİYE'Yİ YOK ETME PLANLARI

TÜRKİYE'YE KARŞI SON YOK ETME PLANINI MEHDİ ÖNLEYECEK

 "Sure-i Tevbe'de:     يُرِيدُون أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونََ   âyetindeki
نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ   cümlesi, kuvvetli ve letafetli münasebet-i maneviyesiyle beraber şeddeli "lâmlar" birer "lâm" ve şeddeli "mim" asıl kelimeden olduğundan iki "mim" sayılmak cihetiyle bin üçyüz yirmidört (1324) ederek, Avrupa zalimleri devlet-i İslâmiyenin nurunu söndürmek niyetiyle müdhiş bir sû'-i kasd plânı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverleri, hürriyeti yirmidörtte ilânıyla o plânı akîm bırakmağa çalıştıkları halde, maatteessüf altı-yedi sene sonra, harb-i umumî neticesinde yine o sû'-i kasd niyetiyle Sevr Muahedesinde Kur'anın zararına gayet ağır şeraitle kâfirane fikirlerini yine icra etmek olan plânlarını akîm bırakmak için Türk milliyetperverleri cumhuriyeti ilânla mukabeleye çalıştıkları tarihi olan bin üçyüz yirmidörde, tâ otuz dörde, tâ ellidörde tam tamına tevafukla, o herc ü merc içinde Kur'anın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde Resail-in Nur müellifi yirmidörtte (1324) ve Resail-in Nur'un mukaddematı otuzdörtte (1334) ve Resail-in Nur'un nuranî cüzleri ve fedakâr şakirdleri ellidörtte (1354) mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor.

Hattâ hakikat-ı hali bilmeyen bir kısım ehl-i siyaseti telaşa sevkettiler ve bu itfa sû'-i kasdına karşı tenvir vazifesini tam îfa ettiklerinden bu âyetin mana-yı işarîsi cihetinde bir medar-ı nazarı olduklarına kuvvetli bir emaredir. Şimdi İslâmlar içinde Nur-u Kur'ana muhalif haletlerin ekserisi, o sû'-i kasdların ve Sevr Muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahîm neticeleridir.

Eğer şeddeli "mim" dahi şeddeli "lâmlar" gibi bir sayılsa, o vakit bin ikiyüz seksendört (1284) eder. O tarihte Avrupa kâfirleri devlet-i İslâmiyenin nurunu söndürmeğe niyet ederek on sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un doksanüç (1293) muharebe-i meş'umesiyle âlem-i İslâmın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail-in Nur şakirdleri yerinde Mevlâna Hâlid'in (K.S.) şakirdleri o bulut zulümatını dağıttıklarından bu âyet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor.

Şimdi hatıra geldi ki; eğer şeddeli "lâmlar" ve "mim" ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zâtlar ise, Hazret-i Mehdi'nin şakirdleri olabilir. Her ne ise... Bu nurlu âyetin çok nuranî nükteleri var. القطرة تدل على البحر  sırrıyla kısa kestik.”  (Risale-i Nur, Şualar)

10 yorum:

 1. Gördüğünüz gibi Kur'an'daki aynı ayetten beş farklı tarih çıkarıyorlar. Seç beğen al. Hangisi işine yarıyorsa onu kullan.
  Bırakın bunları, namazınız kılın, orucunuzu tutun ve her ne iş yapıyorsanız en iyi şekilde yapmaya çalışın.

  YanıtlaSil
 2. Resulullah buyurdu: Kıyametten yüz yıl evvel ibadet ve Kuran kalkar. Bediüzzamanın verdiği 2120 kıyamet tarihinden yüz yıl hicri miladi dönüşümle çıkarıldığında 2023 eder. Demek ki bu tarihten sonra yeryüzünde İslam kalmaz. Daha evvel bir yazımızda Güneş'İn batıdan doğması ve tevbe kapısının kapanması olayını Sibiryaya düşen dev göktaşının güneşin doğuş vaktinde batıdan yanarak zuhuru ve aynı tarihte Abdulhamid Hanın tahttan indirilmesi ve sonradan pişman olup tevbe için gelenlerin imanlarının fayda vermeyişi, ümmetin güneşi olan hilafetin sönmesi tarihi olarak 1908 yılını vermiştik. Bir hadiste buyrulur: Güneş batıdan doğduktan sonra müminler kırk yıl, şerirler ise 120 yıl daha yaşar. Bu hadisteki şerirler yani kötüler kelimesine dikkat edin öünkü bu kelime kafirler için kullanılmıyor. O halde hicri miladi dönüşümle müminlerin ömrü 1948 İsrail'in kuruluş tarihine, kötülerin ömrü yani kendini dindar zanneden zavallıların sonu ise 2024 tarihi itibariyle son bulacak. Bir hadiste buyrulur: Ahirzamanda camiler ağzına kadar dolar da içinde bir tek mümin bulunmaz. Demek ki haram olan faiz ve vergilerle, kafirin yönetim kanunları ve kendine mümin diyen kötülerin bu kanunlara riayet edip memnun kalmalarıyla İsrail devletinin kurulmasına göz yummalarıyla artık mümin kalmaz. 2023 tarihinde Kuran ve ibadetin kaldırılması, 2024 tarihinde de İslamı deforme eden kötülerin yok olmasıyla İslam diye bir şey kalmaz. Resulullah buyurdu: Müminlerin ruhunu yumuşak bir rüzgar alır, hatta mümin dağa sığınsa o rüzgar oraya da nüfuz eder. Burada nötron bombasından haber verilmiş. Osmanlı devleti hiç lüzumsuz yere maceraperestlerin tahrikiyle girdiği Birinci Cİhan harbinde yıkılmıştır. Şimdi Türkiye ve Rusya restleşmesine gelince, onbinlere tank, tüfek, uçak sahibi, binlerce nükleer silah, kimyasal ve biyolojik silah sahibi, istese bütün dünyayı havaya uçurabilecek bir askeri kuvvete kafa tutup, kendi içi münafık kaynadığı halde onlardan temizlenmek yerine gidip ayıya kurda musallat olan bu milletin ve devletin istikbali yok olmaktır. İslam dini FETÖ ve AKP elinde haşa oyuncak olacak bir din değildir. Kuran ise parayla alınıp satılamaz. Madem alimler ahirzaman hadislerini gizlediler, insanları tıpkı Yahudi ve Hıristiyan alimleri gibi kandırdılar, onların akıbeti ebedi cehennemin en şedid tabakası olmakla birlikte Hak Teala o yüce kutsal İslam dinini fahişelerin elinden almak ve yüce kitabı Kuran'ı kancıklar elinde oyuncaklıktan kurtarmak için, vazifesini ikmal eden bu iki yüce değeri vakti geldiğinde tamamen sarıp kaldıracaktır, vesselam...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet sayın ümit bey yazınızda ahir zamanda camiler dolu olur ama içinde mümin olmaz demişsiniz çok doğru Rasulu Zişan efendimiz bir gün Cebrail Aleyhisselama sorar Bizden sonra yeryüzüne gelecekmisin diye, o da evet geleceğim der, ne için geleceksinki vahiy yok, 3 sefer geleceğim birincisinde edep ve hayayı götüreceğim,ikincisinde bed bereketi götüreceğim üçüncüsünde ise kuranı götüreceğim der, evet kuran gitti kuranın okunuşu yani kıratı bozuk,besmele söylüyorsun içinde Allah yok, hep lah veya lahi var,Bismillahi anlamı ne Allahın adıyla diyorsun,ama içinde Allah yok,lahinin adıyla diyorsun,doğrusu Bi ismi Allahi Alak suresinin ilk ayeti,Bi ismi Rabbike Ellezi Halaga burada doğrudur,Rasulullahi diyorsun,Lahinin Rasulu demiş oluyorsun en büyük hakaret budur efendimize,estağfirullah diyorsun hani bunun içinde Allah,EstağfiruAllahi desene İstiğfar Allahadır diyorsun,Rahmetullahi lahinin rahmeti diyorsun, zaten kuranın arapcasına bak rasulullahi veya rahmetullahi veya estağfirullahi veya rasrullahi veya diniylahi diye kelimeler bulamazsın ama bir tecvid diye birşey çıkarmışlar burayı böyle okursan böyle demiş olursun burayı keseceksin gibi şeyler Allah bilmiyormu tecvide göre vahyederdi kuranı hem derlerki bir harfin sonsuz manası var,hemde kurandan burayı okuma burada bitir diye keserler ama manayı bozuyorlar işte hadisteki mümin olmaz olayı budur işte zaten son imama en çok kim karşı çıkar diye ashap soruyor Rasulu Zişan efendimize o da Alimler Fukaha ehli der,ashap şarırır nsaıl olur der, oda onlar sen diyorsun senin sylediklerin bizim kitaplarda öğrendiğimiz gibi değil derler onun elinde ledünni ilmi vardır ve ispat eder yoksa onu katladerlerdi diyor.

   Sil
  2. Evet sayın ümit bey yazınızda ahir zamanda camiler dolu olur ama içinde mümin olmaz demişsiniz çok doğru Rasulu Zişan efendimiz bir gün Cebrail Aleyhisselama sorar Bizden sonra yeryüzüne gelecekmisin diye, o da evet geleceğim der, ne için geleceksinki vahiy yok, 3 sefer geleceğim birincisinde edep ve hayayı götüreceğim,ikincisinde bed bereketi götüreceğim üçüncüsünde ise kuranı götüreceğim der, evet kuran gitti kuranın okunuşu yani kıratı bozuk,besmele söylüyorsun içinde Allah yok, hep lah veya lahi var,Bismillahi anlamı ne Allahın adıyla diyorsun,ama içinde Allah yok,lahinin adıyla diyorsun,doğrusu Bi ismi Allahi Alak suresinin ilk ayeti,Bi ismi Rabbike Ellezi Halaga burada doğrudur,Rasulullahi diyorsun,Lahinin Rasulu demiş oluyorsun en büyük hakaret budur efendimize,estağfirullah diyorsun hani bunun içinde Allah,EstağfiruAllahi desene İstiğfar Allahadır diyorsun,Rahmetullahi lahinin rahmeti diyorsun, zaten kuranın arapcasına bak rasulullahi veya rahmetullahi veya estağfirullahi veya rasrullahi veya diniylahi diye kelimeler bulamazsın ama bir tecvid diye birşey çıkarmışlar burayı böyle okursan böyle demiş olursun burayı keseceksin gibi şeyler Allah bilmiyormu tecvide göre vahyederdi kuranı hem derlerki bir harfin sonsuz manası var,hemde kurandan burayı okuma burada bitir diye keserler ama manayı bozuyorlar işte hadisteki mümin olmaz olayı budur işte zaten son imama en çok kim karşı çıkar diye ashap soruyor Rasulu Zişan efendimize o da Alimler Fukaha ehli der,ashap şarırır nsaıl olur der, oda onlar sen diyorsun senin sylediklerin bizim kitaplarda öğrendiğimiz gibi değil derler onun elinde ledünni ilmi vardır ve ispat eder yoksa onu katladerlerdi diyor.

   Sil
  3. Bu baglamda mademki mu,min kalmadi,keninizi nereye koydunuz....siz bu zamanda yasamiyormusunuz...boyle kasitli,(degilse)sadece akp ve secmenine duydugunuz bu kin nedeniyle cehenneme onden buyrun...ALLAH hepimizi hidayete erdirsin...

   Sil
 3. sız akp nın kurumuş boklarını bıle arar olacaksınız.kımse gaybı bılemez bırde zafer islamın olacak boşa cene çalmayın akıllı olun...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. “…, kilâbü ehli’n-nâr. Kad kêne hê´ülâi Müslimîne, fesârû küffârâ. …”

   “Öldürülen Hâricîler, gök cildi altında öldürülenlerin en kötüleridir. Öldürülen insênların en hayrlısı da Hâricîlerin öldürdüğü kimselerdir. Hâricîler, Cehennem ehlinin köpekleridir. Bunlar Müslümân idiler, sonra kâfir oldular.”

   (Sünenü İbni Mâce, cilt: 1, Mukaddime, Bâb 13, hadîs no: 176, s. 307)

    ÇÖZÜM

   Hâricîler : … el-Havâric … Ampul, neo-Ampul. (telesen soluyan kehleyen hırlak it!)
   Hâricîler : … Deccâl ABD’nin têmm işbirlikçisi son nesl Havâric ‘AKöPe!
   Öldürülen Hâr : … el-Havâric … ‘AKöPe, (‘AKöPe).
   Cehennem ehl : … AB(D) NATO İsrâîl …
   köpek :
   Müslümân : Millî Görüşçü
   kâfir : putperest müşrik münâfık

   Sil
  2. … Dikkat ediniz:

   Deccâl’a en çok uyacaklar; Yehûdî ve zinâ´ çocukları (pîçler)dir…”

   Bu hadîsi ibni’l-Münâdî ‘Alî (kv)'den rivâyet etmiştir..

   (Berzencî, K. ‘Alâmetleri, s. 219)

    ÇÖZÜM

   Deccâl : ABD, 200 siyonist Yehûdî sermâyedâr
   Yehûdî : İsrâîl
   (pîçler) : siyon Yehûdî sermâyenin ğayr-i resmî ğayr-i meşrû‘ illegal derin siyêsî ilişkilerle peydahladığı sun‘î üreme türeme “Cehennem ehlinin köpekleri” Hâricî newzuhûr (yeni yetme)

   Sil
  3. … Dikkat ediniz:

   Deccâl’a en çok uyacaklar; Yehûdî ve zinâ´ çocukları (pîçler)dir…”

   Bu hadîsi ibni’l-Münâdî ‘Alî (kv)'den rivâyet etmiştir..

   (Berzencî, K. ‘Alâmetleri, s. 219)

    ÇÖZÜM

   Deccâl : ABD, 200 siyonist Yehûdî sermâyedâr
   Yehûdî : İsrâîl
   (pîçler) : siyon Yehûdî sermâyenin ğayr-i resmî ğayr-i meşrû‘ illegal derin siyêsî ilişkilerle peydahladığı sun‘î üreme türeme “Cehennem ehlinin köpekleri” Hâricî newzuhûr (yeni yetme)

   Sil
  4. “…, kilâbü ehli’n-nâr. Kad kêne hê´ülâi Müslimîne, fesârû küffârâ. …”

   “Öldürülen Hâricîler, gök cildi altında öldürülenlerin en kötüleridir. Öldürülen insênların en hayrlısı da Hâricîlerin öldürdüğü kimselerdir. Hâricîler, Cehennem ehlinin köpekleridir. Bunlar Müslümân idiler, sonra kâfir oldular.”

   (Sünenü İbni Mâce, cilt: 1, Mukaddime, Bâb 13, hadîs no: 176, s. 307)

    ÇÖZÜM

   Hâricîler : … el-Havâric … Ampul, neo-Ampul. (telesen soluyan kehleyen hırlak it!)
   Hâricîler : … Deccâl ABD’nin têmm işbirlikçisi son nesl Havâric ‘AKöPe!
   Öldürülen Hâr : … el-Havâric … ‘AKöPe, (‘AKöPe).
   Cehennem ehl : … AB(D) NATO İsrâîl …
   köpek :
   Müslümân : Millî Görüşçü
   kâfir : putperest müşrik münâfık

   Sil